IX SERIE

6ª edizione 2019 IN Sport Rane Rosse

5ª edizione 2018 Centro Sportivo Esercito

4ª edizione 2017 Centro Sportivo Esercito

3ª edizione 2016 SMGM Team Nuoto Lombardia

2ª edizione 2015 SMGM Team Nuoto Lombardia

1ª edizione 2014 R. N. Torino

VIII SERIE

5ª edizione 2013 SMGM Team Nuoto Lombardia (assegnazione definitiva)

4ª edizione 2012 SMGM Team Nuoto Lombardia

3ª edizione 2011 Team Nuoto Lombardia MGM

2ª edizione 2010 R. N. Torino

1ª edizione 2009 R. N. Torino

VII SERIE

3ª edizione 2008 R. N. Torino (assegnazione definitiva)

2ª edizione 2007 R. N. Torino

1ª edizione 2006 R. N. Torino

VI SERIE

4ª edizione 2005 R. N. Torino (assegnazione definitiva)

3ª edizione 2004 R. N. Torino

2ª edizione 2003 D. D. S.

1ª edizione 2002 R. N. Torino

V SERIE

6ª edizione 2001 R. N. Torino (assegnazione definitiva)

5ª edizione 2000 R. N. Torino

4ª edizione 1999 R. N. Torino

3ª edizione 1998 D. D. S.

2ª edizione 1997 C. N. Torino

1ª edizione 1996 S. S. Snam

IV SERIE

10ª edizione 1995 S. S. Snam (assegnazione definitiva)

9ª edizione 1994 S. S. Snam

8ª edizione 1993 Fiorentina N. Calpeda

7ª edizione 1992 R. N. Calpeda

6ª edizione 1991 S. S. Snam

5ª edizione 1990 C. N. Sabadell

4ª edizione 1989 S. S. Sturla

3ª edizione 1988 U. S. Crocera

2ª edizione 1987 S. S. Sturla

1ª edizione 1986 R. N. Spezia

III SERIE

5ª edizione 1985 A. N. Savona (assegnazione definitiva)

4ª edizione 1984 A. N. Savona

3ª edizione 1983 A. N. Savona

2ª edizione 1982 S. S. Sturla

1ª edizione 1981 S. S. Sturla

II SERIE

3ª edizione 1980 S. S. Sturla (assegnazione definitiva)

2ª edizione 1979 S. S. Sturla

1ª edizione 1978 S. S. Sturla

I SERIE

4ª edizione 1977 S. S. Sturla (assegnazione definitiva)

3ª edizione 1976 S. S. Sturla

2ª edizione 1975 S. S. Sturla

1ª edizione 1974 Genova Nuoto