IX SERIE

  6ª edizione 2019 IN Sport Rane Rosse

  5ª edizione 2018 Centro Sportivo Esercito

  4ª edizione 2017 Centro Sportivo Esercito

  3ª edizione 2016 SMGM Team Nuoto Lombardia

  2ª edizione 2015 SMGM Team Nuoto Lombardia

  1ª edizione 2014 R. N. Torino

  VIII SERIE

  5ª edizione 2013 SMGM Team Nuoto Lombardia (assegnazione definitiva)

  4ª edizione 2012 SMGM Team Nuoto Lombardia

  3ª edizione 2011 Team Nuoto Lombardia MGM

  2ª edizione 2010 R. N. Torino

  1ª edizione 2009 R. N. Torino

  VII SERIE

  3ª edizione 2008 R. N. Torino (assegnazione definitiva)

  2ª edizione 2007 R. N. Torino

  1ª edizione 2006 R. N. Torino

  VI SERIE

  4ª edizione 2005 R. N. Torino (assegnazione definitiva)

  3ª edizione 2004 R. N. Torino

  2ª edizione 2003 D. D. S.

  1ª edizione 2002 R. N. Torino

  V SERIE

  6ª edizione 2001 R. N. Torino (assegnazione definitiva)

  5ª edizione 2000 R. N. Torino

  4ª edizione 1999 R. N. Torino

  3ª edizione 1998 D. D. S.

  2ª edizione 1997 C. N. Torino

  1ª edizione 1996 S. S. Snam

  IV SERIE

  10ª edizione 1995 S. S. Snam (assegnazione definitiva)

  9ª edizione 1994 S. S. Snam

  8ª edizione 1993 Fiorentina N. Calpeda

  7ª edizione 1992 R. N. Calpeda

  6ª edizione 1991 S. S. Snam

  5ª edizione 1990 C. N. Sabadell

  4ª edizione 1989 S. S. Sturla

  3ª edizione 1988 U. S. Crocera

  2ª edizione 1987 S. S. Sturla

  1ª edizione 1986 R. N. Spezia

  III SERIE

  5ª edizione 1985 A. N. Savona (assegnazione definitiva)

  4ª edizione 1984 A. N. Savona

  3ª edizione 1983 A. N. Savona

  2ª edizione 1982 S. S. Sturla

  1ª edizione 1981 S. S. Sturla

  II SERIE

  3ª edizione 1980 S. S. Sturla (assegnazione definitiva)

  2ª edizione 1979 S. S. Sturla

  1ª edizione 1978 S. S. Sturla

  I SERIE

  4ª edizione 1977 S. S. Sturla (assegnazione definitiva)

  3ª edizione 1976 S. S. Sturla

  2ª edizione 1975 S. S. Sturla

  1ª edizione 1974 Genova Nuoto